Se mulighederne

Taxivognmand - se mulighederne her

1.
Gennem samarbejde og effektivisering af kørslen - mindre tomkørsel.
Bedre indtjening.

2.
Bedre effektivisering ved anvendelse af nyeste edb-teknologi samt navigeringssystemer.

3.
Gennem bredt samarbejde bliver der større og bedre muligheder for at afgive tilbud på den regionale og kommunale kørsel.
Sygetransportopgaver - såvel siddende som liggende - handicapkørsel, lægekørsel i hele regionen.

4.
Et nyt stort regionskontor med sattelitstationer vil kunne give
nye indtægtsmuligheder.

5.
Bedre profilering af Taxi-erhvervet.


Styrken for os og vores samarbejdspartnere

1.
Moderne kørende materiel som har en jævn geografisk spredning i
hele regionen.

2.
Mangeårig erfaring i udførelse af sygetransport og handicapkørsel.

3.
Vores gode forhold til kommuner og regionen.

4.
Gode relationer til kunderne i by og provinsen. Lokale taxi vognmænd til lokale kunder i hele regionen.